Remote Patient Management geeft peritoneale dialyse patiënt rust

Didi leeft al een groot aantal jaren met diabetes, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan nierziekte. Toch was het een schok voor haar toen zij hoorde dat zij nierfalen had. Gelukkig had ze de steun van haar familie en haar zorgverleners om de behandelingsmogelijkheden te verkennen die voldeden aan haar klinische en levensstijlbehoeften. Didi besloot dat peritoneale dialyse (PD) thuis de juiste weg voor haar was.

Didi werd geboren op de Filippijnen en kwam naar de Verenigde Staten om te gaan studeren. In haar studietijd ontmoette zij haar latere man, reisde zij zeer veel en woont nu al 37 jaar in Illinois. Getrouwd en met 3 volwassen kinderen en verscheidene kleinkinderen genieten Didi en haar man van een actieve levensstijl.

Didi managet haar thuisbehandeling op het AMIA systeem voor geautomatiseerde peritoneale dialyse met het platform SHARESOURCE Remote Patient Management platform SHARESOURCE stelt zorgverleners in staat om de recent door hun patiënten ingevulde behandelingsgegevens over thuisdialyse die automatisch na elke PD-sessie worden verkregen op een veilige manier te bekijken. Zorgverleners kunnen dan reageren op basis van deze informatie door op afstand de instelling van een hulpmiddel thuis voor hun patiënten aan te passen zonder dat het hen tijd kost omdat ze naar de kliniek moeten reizen.

“Mijn thuisdialysesysteem praat me door de behandeling heen; het is net alsof er een vriend bij je in de kamer zit”, vertelde Didi. “Mijn favoriete onderdeel van het systeem is de functie die zorgt voor connectiviteit op afstand, omdat ik weet dat mijn verpleegkundige kan zien hoe mijn behandelingen verlopen en kan bellen als iets er niet goed uitziet.”

Vandaag de dag kan Didi de levensstijl waarvan zij genoot voordat zij met dialysebehandeling begon grotendeels hervatten, tijd doorbrengen met haar familie en haar hobby’s en andere interesses uitvoeren.

“De nieren zijn een vreselijk iets om te verliezen”, voegde Didi hieraan toe. “Ik ben dankbaar dat ik de kans heb om een zo normaal mogelijk leven te leiden.”

Didi kan het leven leiden dat zij wil leiden door thuisdialyse te doen op het AMIA geautomatiseerde peritoneale dialyse (automated peritoneal dialysis, APD) systeem met het SHARESOURCE Remote Patient Management platform. ”Mijn thuisdialysesysteem praat me door de behandeling heen; het is net alsof er een vriend bij je in de kamer zit.”

Krijg meer informatie over peritoneale dialyse met onze essentiële online informatie voor nierzorgprofessionals en patiënten die leven met chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD) op pdempowers.com

Krijg meer informatie over Baxter's SHARESOURCE Remote Patient Management platform dat deel uitmaakt van het AMIA geautomatiseerde peritoneale dialyse (APD) systeem en zorgverleners in staat stelt om dialysegerelateerde behandelingsgegevens te ontvangen.