Partners en leveranciers

Partners en leveranciers

Zakendoen met Baxter.

Samen met onze partners en leveranciers werken wij aan het leveren van innovatieve, levensreddende en levensverlengende producten en behandelingen aan patiënten en gezondheidszorgverleners over de gehele wereld.

Wij zetten ons in voor het voortdurend vinden van nieuwe manieren om onze milieuprestaties te verbeteren en diversiteit van leveranciers te bevorderen, dit alles terwijl wij innovatie zeer belangrijk vinden om de onbeantwoorde gezondheidszorgbehoeften van vandaag de dag van patiënten aan te pakken, vandaag en de komende tientallen jaren.

Leveranciers van Baxter

Wij overwegen verscheidene milieu- en sociale factoren terwijl wij duurzame procedures integreren in onze inkoopprocessen. Wij werken samen met onze leveranciers aan het vinden van mogelijkheden om onze milieuprestaties te verbeteren, zoals het verminderen van energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en afval. Wij maken ons ook sterk voor de mensenrechten bij al onze leveranciers en streven ernaar om zoveel mogelijk in te kopen bij kleine bedrijven, bedrijven van minderheden, bedrijven van vrouwen, bedrijven van mensen uit de LGBT-gemeenschap, bedrijven van gehandicapten gehandicapten en bedrijven van veteranen door proactief gekwalificeerde leveranciers te bepalen.

Nieuwe leveranciers

Wij kijken naar prijs, kwaliteit, milieucriteria en andere factoren bij het selecteren en beoordelen van onze leveranciers. Wij doen dit met de bedoeling om duurzame groeiplannen te ontwikkelen en gezonde samenwerkingsverbanden op te bouwen binnen alle gebieden van onze toevoerketen.

eCommerce Business

De automatisering van zakelijke transacties kan mede zorgen voor besparingen, efficiëntie en nauwkeurigheid tijdens de hele inkomstencyclus. Wij ondersteunen zowel Electronic Data Interchange (EDI), voor rechtstreekse verbinding tussen provider en leverancier, als internet-commerce, wat kopers en verkopers verbindt via een gemeenschappelijk technologieplatform voor het online plaatsen van orders en ontvangen van facturen. Wij maken ook deel uit van de Global Healthcare Exchange (GHX), de eerste internetuitwisseling (tussen leveranciers) voor de gezondheidszorgindustrie.

BioPharma Solutions van Baxter

Via ons contractproductiebedrijf werken wij samen met farmaceutische bedrijven ter ondersteuning van hun commercialiseringsdoelen, door het bieden van wetenschappelijke expertise, oplossingen voor contractfabricage van steriele producten, parenterale toedieningssystemen en op de klant afgestemde ondersteuningsdiensten waarmee voldaan kan worden aan de unieke uitdagingen van parenterale producten.