Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Innovatie is de kern van wat wij doen.  Gedurende meer dan 85 jaar zijn we gericht op het redden en verlengen van levens en het verbeteren van de patiëntenzorg.

Don Baxter IV Bottles

Jaren 30: Onze eerste tien jaar van innovatie

1931: Twee artsen uit Iowa, Ralph Falk en Don Baxter Intravenous Products Corporation, lanceerden de Don Baxter Intravenous Products Corporation als eerste fabrikant van commercieel bereide i.v.-oplossingen.

Niet lang na onze oprichting introduceerden we de TRANSFUSO-VAC container voor bloedafname en -opslag, die het opslaan van bloed praktisch maakte en opslag tot maximaal 21 dagen mogelijk maakte. 

Aan het eind van de eerste tien jaar veranderden wij onze naam in Baxter Laboratories, Inc. en openden onze eerste productiefaciliteit in een gerenoveerde autoshowroom in Glenview, Illinois.

Twin-Coil Artificial Kidney

Jaren 40 tot jaren 60: Industriedoorbraken

1941: Wij introduceerden de PLASMA-VAC container, waarmee het voor het eerst mogelijk was om voor opslag plasma te scheiden van bloed.

1948: Wij lanceerden een onbreekbare plastic container voor bloedopslag.

1950: Onze tweede Amerikaanse fabriek werd geopend in Cleveland, Mississippi. Twee jaar later werden we, na onze aankoop van Hyland Laboratories, het eerste Amerikaanse bedrijf dat commercieel verkrijgbaar humaan plasma maakte.

1954: Wij werden internationaal actief door het openen van een kantoor in België. Twee jaar later ontwikkelde de Nederlandse arts Willem Kolff de eerste “kunstnier”, die was gemaakt van houten latten, sinaasappelsapblikjes en een cellofaan membraan. Voortbouwend op zijn werk produceerden wij later dat jaar het eerste commercieel verkrijgbare dialysesysteem.

1960: Wij introduceerden de eerste oplossing voor peritoneale dialyse (PD). PD filtert afvalstoffen uit het bloed van mensen met nierfalen via hun peritoneaal membraan in plaats van een extern dialyseapparaat. Een jaar later werden we genoteerd op de New York Stock Exchange.

VIAFLEX IV container

Jaren 70 tot jaren 90: Uitbreiding van onze wereldwijde aanwezigheid, en innovaties

1970: Wij introduceerden VIAFLEX, de eerste flexibele, plastic i.v. container. Dankzij deze medische doorbraak werden infusies mogelijk binnen een gesloten systeem, wat de kans op contaminatie verminderde.

1971: Ons bedrijf kwam op de Fortune 500 lijst van grootste Amerikaanse corporaties. Bovendien openden wij een productiefaciliteit voor intraveneuze oplossingen in North Carolina - tot op de dag van vandaag een van onze grootste productiefaciliteiten.

Onze MINI-BAG plastic containers kwamen op de markt in 1974, waardoor gebruiksklare voorgemengde geneesmiddelen beschikbaar werden gemaakt aan ziekenhuizen. Wij verhuisden in het daaropvolgende jaar naar ons huidige hoofdkantoor in Deerfield, Illinois.

Homechoice Automated PD systems

Wij lanceerden verscheidene producten in de jaren 80, waaronder de INFUSOR pomp, waardoor patiënten in elke setting intraveneuze therapie konden krijgen.

1985: Wij kochten de American Hospital Supply Corporation, een gezondheidszorgdistributiebedrijf.   

1991: Ons INTERLINK IV Access System werd gelanceerd, wat de introductie betekende van het eerste „naaldloze” systeem voor intraveneuze therapie.

1994: HOMECHOICE, ons geautomatiseerde systeem voor peritoneale dialyse (APD) werd gelanceerd. Wij openden ook een productiefaciliteit in Singapore, voor het maken van oplossingen op het gebied van peritoneale dialyse voor de Aziatische markt.

1998: Onze aankoop van Ohmeda’s Pharmaceutical Products Division maakte Baxter marktleider op het gebied van inhalatie-anesthesiemiddelen.  In datzelfde jaar introduceerden wij de eerste drie-kamer flexibele container voor totale parenterale voeding en kregen we goedkeuring voor ons TISSEEL product, de eerste fibrineweefsellijm in de Verenigde Staten.   

V-LINK needleless connector

Jaren 2000: Een nieuw millennium van innovatie

Het eerste deel van deze tien jaar werd gekenmerkt door een serie goedkeuringen door de regelgevende instanties voor een aantal van onze kernproducten. Deze waren:

  • EXTRANEAL, een niet op glucose gebaseerde PD oplossing;
  • ADVATE, het eerste recombinante factor VIII concentraat voor hemofilie dat werd gemaakt zonder toegevoegde menselijke of dierlijke eiwitten in de celkweek;
  • FLEXBUMIN, het eerste albumine in een flexibele plastic container; en
  • SEVOFLURANE, een inhalatie-anesthesiemiddel dat in de chirurgie werd gebruikt.

2007: Wij introduceerden V-LINK, de eerste i.v.-connector met een antimicrobiële laag. Een paar jaar later verkregen wij goedkeuring van de FDA voor ARTISS, de eerste commercieel verkrijgbare langzaam uithardende fibrineweefsellijm die gebruikt wordt om huidgrafts te hechten bij brandwondpatiënten.

HEMOPATCH resorbable collagen-based pad

2011: Baxter Ventures werd gelanceerd en werd voor ons een nieuwe manier om gezondheidszorginnovatie te identificeren en financieren. Wij kochten Baxa Corporation, om ons farmacieautomatiseringsaanbod te vergroten.

2012: Wij kochten Sigma, een fabrikant van intelligente infusiepompen, en Synovis Life Technologies, Inc., een vooraanstaand bedrijf op het gebied van microchirurgieproducten.

2013: Wij kochten GAMBRO AB, wereldwijd innovator op het gebied van nierzorg. Wij kregen ook goedkeuring voor het in de handel brengen van de Europese Unie voor HEMOPATCH Sealing Hemostat, die helpt bij het onder controle brengen van bloeding in een scala van chirurgische scenario’s.

THERANOVA Dialyzer

2015: Wij hebben een spin-off opgericht van ons biosciencebedrijf om ons te richten op ziekenhuizen, voeding, nier- en chirurgische zorg. Wij hebben ook AMIA met SHARESOURCE,  gelanceerd, het eerste APD-systeem met gebruikersvriendelijke functies die nierdialysepatiënten in het eindstadium helpen te begeleiden via peritoneale dialyse (PD) therapie thuis (PD) , terwijl ze op afstand contact houden met hun zorgverleners.

2016: In Europa lanceerden we NUMETA G13E, het enige drie-kamer, gebruiksklare systeem voor parenterale voeding goedgekeurd voor vroeggeborenen. Ook HDx mogelijk gemaakt door onze THERANOVA is een nieuwe dialysetherapie voor nierziekte in het eindstadium. Het THERANOVA dialyseapparaat is voorzien van een innovatief membraan, dat een verlengde hemodialysebehandeling (HDx) biedt.

KAGUYA automated peritoneal dialysis (APD) system

2017: Nieuwe versies van onze FLOSEAL en TISSEEL hemostasehulpmiddelen gelanceerd. Wij kochten Claris Injectables Limited, een farmaceutisch bedrijf op het gebied van generieke injectables, en kondigden nieuwe samenwerkingen op het gebied van onderzoek en klinische ontwikkeling aan  met vooraanstaande instellingen Mayo Clinic and Ramot at Tel Aviv University/Tel Aviv Sourasky Medical Center.

2018: Ons KAGUYA APD-systeem werd gelanceerd in Japan, als weerspiegeling van de lokale behoeften en demografische gegevens. Een levensvatbare behandelingsmogelijkheid voor nierpatiënten daar.