Kritieke zorg

Kritieke zorg

Als elk moment kritiek is, ondersteunt onze technologie specialisten in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de overleving en het herstel van patiënten op de afdeling Intensive Care (IC).

Bij ernstige en levensbedreigende aandoeningen en verwondingen zijn een zeer gespecialiseerd team van gezondheidszorgverleners en geavanceerde medische hulpmiddelen vereist om de kritieke lichaamsfuncties te ondersteunen. Op dat moment is alle zorg cruciaal om het lichaam te helpen herstellen. 

Wij zijn een vertrouwde partner van gezondheidszorgverleners op de IC. Op de IC vindt u niet alleen onze intraveneuze geneesmiddelen en infuussystemen, maar ook onze unieke technologie voor continue nierfunctievervangende therapie (continuous renal replacement therapy, CRRT) voor behandeling van acute nierschade. Deze nierfunctievervangende therapie maakt langzame en continue vochtverwijdering mogelijk, en algeheel herstel ondersteunen.  Met deze technologie van Baxter kan ook de behandeling van andere organen dan de nier worden ondersteund.

PRISMAFLEX System - Continuous renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury (AKI)

De zorg op de IC verder brengen

Acute nierschade treedt meestal door een ernstige infectie of ernstig trauma op, waardoor de nieren plotseling ophouden te werken. De schade aan de nieren is niet altijd permanent als deze direct wordt behandeld en geen andere ernstige gezondheidsproblemen aanwezig zijn. De laatste ontwikkelingen in de behandeling van acute nierschade helpen ervoor te zorgen dat u of uw naaste de juiste therapie op het juiste moment ontvangt. Als pionier in orgaan ondersteuning ontwierpen we het PRISMAFLEX-systeem om gezondheidszorgteams te helpen patiënten met acute nierschade en andere aandoeningen effectieve continue CRRT te geven.

Kritieke zorg verder brengen

Toegang

Onze continue niervervangende technologie is in meer dan 80 landen en in 29 talen verkrijgbaar.

Kwaliteit

Met onze CRRT-technologie kunt u bij acute nierschade op de IC de hoogste zorgstandaard bieden. Wereldwijd hebben meer dan 7 miljoen behandelingen hiermee plaatsgevonden. 

Veiligheid

Onze CRRT-technologie is een uiterst nauwkeurig systeem dat met veiligheidsopties is uitgerust om gezondheidszorgverleners te helpen de patiëntenzorg nauwgezet te volgen en te beheren.  

35 miljoen

IC-opnamen worden elk jaar geregistreerd1  

20%

van de opgenomen patiënten ontwikkelt acute nierschade2