Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Ons commitment aan onze mensen, het milieu en andere belanghebbenden

Baxter zal wereldwijd een vooraanstaande rol spelen als het gaat om milieu, gezondheid en veiligheid (environmental, health and safety, EHS) en duurzaamheidsbeheer.

Dit is consistent met de bedrijfsbelangen en de gedragscode van Baxter.  Wij zetten ons specifiek in voor het volgende:

Duurzaamheid (ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd)
Wij zullen ernaar streven om hulpbronnen te behouden en negatieve aspecten en gevaren van milieu, gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk te beperken of uit te schakelen die geassocieerd kunnen zijn met onze producten, diensten en activiteiten, met een focus op het creëren van waarde voor interne en externe belanghebbenden.  Zie Bedrijfsvoeringsbeleid.

Medewerkers
Wij zullen een veilige werkplek bieden waar letsel en ziekten worden voorkomen en die een gezonde leefstijl en respect voor het milieu bevordert. Wij zullen zeker stellen dat onze medewerkers het bewustzijn, de vaardigheden en de kennis bezitten om dit beleid uit te voeren.

Naleving
Wij zullen alle toepasselijke wetten en alle eisen van Baxter naleven op het gebied van Environment Health and Safety (EHS) en duurzaamheid.

Bedrijfsintegratie
Wij zullen EHS- en duurzaamheidsoverwegingen integreren in onze bedrijfsactiviteiten.

Klanten
Wij zullen samenwerken met onze klanten om hen te helpen bij het aanpakken van hun behoeften op het gebied van EHS en duurzaamheid.

Leveranciers en contractpartijen
Wij zullen samenwerken met onze leveranciers en contractpartijen aan het verbeteren van de prestaties op het gebied van EHS en duurzaamheid.

Gemeenschap en overheid
Wij zullen deelnemen aan EHS en duurzaamheidsinitiatieven in de gemeenschap en van de overheid.

Baxter zet zich in voor voortdurende verbetering op het gebied van de prestaties wat betreft milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Wij zullen doelen stellen, voortgang meten en resultaten communiceren.

Naleving van dit beleid is de verantwoordelijkheid van elke medewerker.

Ondertekend in februari 2016

José (Joe) Almeida
Chairman en Chief Executive Officer

Oorspronkelijk aangenomen in augustus 1997