Gedragscode

Gedragscode

De gedragscode van Baxter bepaalt de kernprincipes waaraan het gedrag van medewerkers onderhevig is en hoe wij zakendoen; daarnaast helpen deze tools en hulpmiddelen onze medewerkers de gedragscode na te leven.

De Code geldt voor de Raad van bestuur van Baxter en al zijn medewerkers, inclusief de Chief Executive Officer en het overige seniormanagement van het bedrijf. De Code, die verkrijgbaar is in meerdere talen, is gebaseerd op de reeds lang aanwezige verbintenis van Baxter tot leiderschap in ethische zakelijke praktijken. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Bescherming en gebruik van bedrijfsmiddelen
  • Nauwkeurige boekhouding
  • Concurrentie- en vertrouwelijke informatie
  • Verkoop- en marketingpraktijken
  • Corruptiebestrijding
  • Handel met voorkennis
  • Ethische aspecten van de levenswetenschappen
  • Belangenverstrengelingen
  • Geschenken
  • Handelsnaleving

De Code bevat ook het wereldwijde interactiebeleid van Baxter, waarin uitgelegd wordt hoe de medewerkers, aannemers, agenten van het bedrijf en derden zich moeten gedragen tegenover overheidsfunctionarissen.

Verder vereist de Code het snel rapporteren van vermoed wangedrag en ook schetst deze de consequenties als iemand zich niet aan de toepasselijke wetten of de beleidslijnen en procedures van Baxter houdt. Het bedrijf biedt doorlopende training en een intranetsite voor de Gedragscode, om medewerkers op de hoogte te houden van de beleidslijnen van Baxter inzake ethiek en naleving, training over specifieke thema's en andere tools en hulpmiddelen.