Onze gemeenschap

Onze gemeenschap

Bij Baxter zetten we ons in voor het redden en verlengen van levens en het creëren van een sterkere gemeenschap.

Elke dag streven we ernaar om een belangrijk verschil te maken in het leven van de mensen die afhankelijk zijn van onze producten en in de gemeenschap waarin wij leven en werken.

  Baxter Volunteerism

  Vrijwilligerswerk

  Wij zijn actief betrokken bij het creëren van belangrijke lange-termijn veranderingen in onze gemeenschap. We bieden onze collega’s de mogelijkheid iets terug te doen voor de gemeenschap We doen vrijwilligerswerk bij diegenen die onze hulp het meest nodig hebben.

  Statistische gegevens vrijwilligersactiviteiten 2017:

  • 1200 gemeenschapsevenementen in totaal 38 landen
  • 57.000 vrijwilligersuren

  Baxter Employee Engagement Programs

  Scholarship Image

  Studiebeurzen

  Het Baxter International Foundation Scholarship programma geeft beurzen voor een opleiding na de middelbare school voor kinderen van werknemers van Baxter wereldwijd. Deze ondersteunen kinderen in de eerste jaren van hun studie en zijn gebaseerd op hun prestaties. Alle aanvragen worden beoordeeld door een extern bureau.

  Baxter employees painting a wall

  Dollars for Doers

  Via het Dollars for Doers (DFD)-programma kunnen Amerikaanse medewerkers over de hele wereld de tijd, waarin ze vrijwilligerswerk doen, omzetten in schenkingen voor hun favoriete liefdadige doelen. 10-uur vrijwilligerswerk kan worden omgezet in een donatie van 100 dollar voor een daarvoor in aanmerking komend liefdadigheidsdoel.

  Image of a doctor examining a young girl

  Baxter Employee Disaster Relief Program

  Het Baxter Employee Disaster Relief Fund is opgezet om medewerkers te helpen die te maken krijgen met financiële problemen als gevolg van schade aan hun huis na een natuurramp. Het fonds is primair afhankelijk van individuele donaties van Baxter collega’s. Baxter International Foundation verstrekte “seed funding” en dekt alle administratieve kosten, zodat 100% van de donaties van medewerkers hun collega’s bereikt.