De patiënt centraal plaatsen in ons beroep

Baxter stelt geavanceerde therapeutische oplossingen voor om ernstige, zeldzame en kritieke aandoeningen te behandelen :

  • terminale chronische nierinsufficiëntie
  • parenterale voeding
  • intraveneuze toedieningssystemen
  • hemostasebehandelingen
  • anesthesie en intensieve zorgen

 

Via de ontwikkeling van gezondheidsproducten, is het onze prioriteit om de patiënt absolute veiligheid te garanderen.

Zo bieden wij bv. Veilige systemen voor de toediening van intraveneuze vloeistoffen aan, naast het ruimste assortiment « gebruiksklare » geneesmiddelen, waarmee het risico op infecties of toedieningsfouten tot het minimum kan worden beperkt.

Hoewel onze geneesmiddelen en medische apparatuur meestal bestemd zijn voor complexe therapeutische schema’s, worden ze ontwikkeld met het oog op gebruiksvriendelijkheid, dag en nacht, thuis of in het ziekenhuis, in België of in het buitenland.

Zo stellen wij bij onze productieprocessen alles in het werk om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Baxter is erg actief in de strijd tegen namaak en heeft hiervoor meerdere hulpmiddelen ontwikkeld.