Deskundigheid in de voorhoede van de innovatie

Een geschiedenis in lijn met de technologische vooruitgang

Sinds de oprichting in 1931 tot nu ligt Baxter aan de oorsprong van doorslaggevende medische doorbraken, onder meer op het gebied van intraveneuze therapie, nierinsufficiëntie, hemofilie, immuundeficiëntie en andere chronische en ernstige aandoeningen.

Al 80 jaar maakt Baxter werk van zijn streven om mee te blijven met de vooruitgang door uitgebreid te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Baxter verbindt zich ertoe zijn toekomstige investeringen voort te zetten en zelfs op te drijven zodat de toekomstige generaties zouden kunnen genieten van nieuwe producten en therapieën.

In 2009 investeerde Baxter een recordbedrag van 917 miljoen dollar aan onderzoek en ontwikkeling, hetzij meer dan 2,5 miljoen dollar per dag. Baxter wil gedurende de komende vijf jaar de investeringen in O&O voortdurend laten stijgen.

Dit beleid werpt zijn vruchten af; 70% van de verkoop wordt immers gegenereerd door producten met een leiderspositie op de markt.

De geschiedenis van Baxter overlopen, betekent 80 jaar van medische vooruitgang overlopen:

 • 1ste intraveneuze oplossing
 • 1ste kunstnier 
 • 1ste concentraat van factor 8 voor de behandeling van hemofilie A
 • 1ste plastic zak voor intraveneuze toediening
 • 1ste ambulante peritoneale dialysezak 
 • 1ste geactiveerde protrombische complex
 • 1ste wegwerpinfuus
 • 1ste factor 8 in de behandeling van hemofilie, vervaardigd op basis van monoklonale antilichamen
 • 1ste recombinante concentraat F8 in de behandeling van hemofilie
 • 1ste geautomatiseerde peritoneale dialysesysteem waardoor de dialyse thuis ’s nachts kan worden uitgevoerd
 • 1ste volumetrische perfusiepomp voor het toedienen van intraveneuze oplossingen en geneesmiddelen
 • 1ste voedingszak met drie compartimenten
 • 1ste recombinante factor 8 zonder toevoeging van menselijke of dierlijke eiwitten voor de behandeling van hemofilie A
 • 1ste oplossing met polyvalente menselijke immunoglobulines voor subcutane toediening
 • 1ste vaccin zonder adjuvans, ontwikkeld op basis van de productietechnologie op Vero-cellen