Missie en waarden

Een verantwoordelijke visie op gezondheidszorg

Baxter streeft al 80 jaar lang één en hetzelfde doel na: over de hele wereld levens redden en behouden.

Dagelijks op een verantwoordelijke wijze handelen binnen de gezondheidszorg vereist voor Baxter zeven belangrijke verbintenissen :

De patiënt centraal plaatsen in ons beroep

Voor behandelingen in het ziekenhuis of thuis, voor patiënten die alleen of zorgbehoevend zijn, ontwikkelen, produceren en verhandelen wij een ruime waaier van therapieën voor hun gezondheid en veiligheid.

Lees meer

Een echte partner voor gezondheidswerkers zijn

Reeds vanaf de fase van het klinisch onderzoek zijn artsen, verpleegkundigen, apothekers, universitairen en ziekenhuispersoneel essentiële partners met wie wij nauw samenwerken om beter aan hun verwachtingen te beantwoorden, helemaal in overeenstemming met de eisen van de gezondheidsautoriteiten.

Lees meer

De globale verzorging van patiënten vergemakkelijken, zowel in het ziekenhuis als thuis

Na verzorging in een klinische instelling is het noodzakelijk om de continuïteit van de zorgverstrekking te garanderen, en de voorgeschreven behandelingen goed op te volgen en na te leven. Daarom stellen wij het medisch personeel diensten voor om patiënten thuis in alle veiligheid te kunnen behandelen en hun follow-up te vergemakkelijken.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek uitbreiden, als garantie voor de toekomst

Dankzij onze permanente inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling telt onze geschiedenis talrijke innovaties, waaronder die van ons Belgisch R&D-centrum op het vlak van parenterale voeding en dialyse.

Lees meer

De ontwikkeling van onze medewerkers garanderen, want zij zijn de sleutel tot ons succes

Een van onze prioriteiten is om binnen onze onderneming een verrijkende, aangename en veilige arbeidsomgeving te creëren. Daarom bieden wij onze medewerkers in de productievestiging in Lessen, bij R&D of in de vestiging in Eigenbrakel, een kwaliteitsvol werkkader, verschillende opleidingen en de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen en een gevarieerde loopbaan uit te bouwen.

Lees meer

Verantwoordelijkheidszin centraal plaatsen binnen onze bedrijfscultuur

Baxter is al vele jaren trots op zijn sterke bedrijfscultuur die een verantwoordelijk gedrag van al zijn medewerkers vooropstelt. Van het onderzoek tot de verkoop van onze producten, via alle productie-, ondersteunende of logistieke functies, stellen wij alles in het werk opdat ethiek, compliance en respect een belangrijke rol spelen bij de dagelijkse activiteiten van iedereen en bijdragen tot het verwezenlijken van onze missie.

Lees meer

Een duurzame visie op onze ontwikkeling benadrukken

Al meer dan 40 jaar onderwerpen wij onze activiteiten en werkwijzen aan een objectieve en kritische analyse met drie prioritaire aandachtspunten: onze medewerkers, de milieu-impact van onze producten en de toegang tot gezondheidszorg voor zoveel mogelijk mensen.

Lees meer


Via deze verbintenissen wil Baxter zijn missie in België en in heel de wereld nastreven: als verantwoordelijke en bezorgde partner van beroepsbeoefenaars en gezondheidsautoriteiten steeds krachtigere en veiligere behandelingen en diensten ontwikkelen, produceren en voorstellen.