Baxter Belgian Award

Om de ontwikkeling van de klinische farmacie in België te ondersteunen, heeft Baxter de prijs "Baxter Belgian Award – Clinical Pharmacy" in het leven geroepen.

Deze prijs ter waarde van 50.000 € wordt om de twee jaar uitgereikt met de steun van de Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique (AFPHB) en de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA) en beloont innovatieve projecten op het vlak van klinische farmacie die nieuwe therapeutische perspectieven bieden en de veiligheid van de patiënt verbeteren.

De prijs wordt toegekend door een representatieve en onafhankelijke jury die bepaalt of een project aan de criteria voldoet. Het bedrag wordt gelijk verdeeld onder de twee winnaars, een Franstalig en een Nederlandstalig project.

Momenteel wordt de editie van 2017 voorbereid, in samenwerking met de AFPHB en de VZA.

 

Reglement - Editie 2017

 

 

Laureaten

2015

 • Liesbeth Decoutere, adjunct-apotheker en klinisch apotheker - Jessa Hasselt, Hasselt
  "De opstart van een ‘Raadpleging polyfarmacie’ via het geriatrisch dagziekenhuis."
 • Sophie Desmedt, pharmacien hospitalier - UCL St-Luc, Bruxelles
  "Solutions orales pédiatriques : formulation adaptée, efficacité et sécurité renforcées !"

 

 

2013

 • Linda Benammar, Adjunct-hoofdapotheker - Universitair Ziekenhuis Erasmus, Brussel
  "Farmaceutische begeleiding van HIV-patiënten: van de voorschrijving door een specialist tot de verstrekking door een voor het publiek toegankelijke apotheek".
 • Isabel Spriet, Klinisch apotheker Intensieve Zorgen - UZ Leuven
  "Optimalisatie van doseren van antibiotica bij kritiek zieken".

 

2011

 • Barbara Gavage – Ziekenhuisapotheker - Ziekenhuis Bois de l’Abbaye & Hesbaye, Seraing
  "Project rond farmaceutische verzorging binnen een multidisciplinair team in het oncologisch dagziekenhuis".
 • Sandrina von Winckelmann – Ziekenhuisapotheker - Imelda Ziekenhuis, Bonheiden
  "De rol van de klinisch apotheker in het voedingsbeleid".

 

2009

 • Mireille Bourton – Ziekenhuisapotheker - St. Nikolaus Hospital, Eupen
  "De continuïteit van de medicatie verzekeren tijdens de hospitalisatie".
 • Annick De Clerck – Ziekenhuisapotheker - AZ Sint-Jozef, Malle
  "De meerwaarde van een klinisch apotheker op spoedgevallendienst".