Verantwoordelijk handelen

Een realiteit en engagement van iedereen

Onder het motto « Verantwoordelijk handelen in de gezondheidszorg » verbinden Baxter en zijn medewerkers zich er elke dag toe om de gezondheid, veiligheid en levenskwaliteit van elke patiënt te garanderen.

Onze verantwoordelijke visie geldt voor iedereen en overal, binnen onze onderneming en daarbuiten :

  • Behandelingen en procedures ter begeleiding van de patiënt, zowel in het ziekenhuis als thuis
  • Bevordering van goede praktijken, vermindering van infecties enz
  • Onberispelijk gedrag van alle medewerkers in de onderneming en bij onze klanten en partners
  • Continue verbetering, ongeacht positie of functie
  • Keuze van taken en wetenschappelijke ondersteuning die wij financieren
  • Zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot de gezondheidszorg dankzij filantropische acties van de Baxter International Foundation
  • Duurzame ontwikkeling waarin wij al 40 jaar investeren

Naleving van de wet

Het onderzoek naar de gelijkvormigheid van producten en diensten overschrijdt ruim de wettelijke eisen en procedures.

Jaarlijks organiseren wij verschillende verplichte opleidingen en tests, dialogen en formele en informele vergaderingen over « Ethiek en gelijkvormigheid » zodat correct gedrag niet beperkt blijft tot procedurele verplichtingen, maar onderdeel wordt van de dagelijkse arbeidsrealiteit.

Baxter neemt ook deel aan Belgische opleidingen van Medicanorm, speciaal voor commerciële vertegenwoordigers. Door deze benadering kunnen wij een perfecte uitlijning garanderen tussen de eisen van onze klanten, de wetenschappelijke aanbevelingen, de nationale regelgeving, het beleid van de onderneming en het gedrag van al onze werknemers.