Evolueren met Baxter

Persoonlijke ontwikkeling is een verantwoordelijkheid die wordt gedeeld door elke werknemer, zijn manager en Baxter, en die geleidelijk wordt opgebouwd. Hij moet gericht zijn op doelstellingen die niet alleen onze werknemers en de onderneming belangrijk achten, maar ook onze klanten en partners, op korte en lange termijn.

Wij zijn van mening dat professionele ontwikkeling het resultaat is van diverse factoren: werkervaringen, continue evaluatie, interpersoonlijke relaties en opleiding.

Bij Baxter kan iedereen die dit wenst zijn talenten ontwikkelen en zijn loopbaan op transversale wijze uitbouwen. Daarom bieden wij diverse interne opleidingsprogramma’s aan om specifieke kwalificaties te kunnen ontwikkelen en dus de mobiliteit binnen het bedrijf te bevorderen.

Naast opleidingsprogramma's ligt bij de ontwikkelingsfilosofie van Baxter ook de nadruk op kennis en vaardigheden opdoen, dankzij coaching van managers en door dagelijkse ervaringen. Daarom wordt u regelmatig aangemoedigd om aan nieuwe, multifunctionele projecten deel te nemen en nieuwe opdrachten te aanvaarden die een essentieel onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces bij een matrixorganisatie zijn.