Baxter beleven

Samen succes boekenBij Baxter gaan collectief succes en individueel succes hand in hand. Gelet op de concurrentie en ecologische veranderingen is het van vitaal belang om een bedrijfscultuur te ontwikkelen die het mogelijk maakt om uitdagingen aan te gaan met de nodige flexibiliteit.

Onze verantwoordelijkheid op het vlak van human resources bestaat erin onze medewerkers de mogelijkheid te bieden zich aan niet te ontkomen veranderingen aan te passen en te evolueren. Bij ons leert iedereen altijd bij en verbetert iedereen voortdurend zijn competenties. Nieuwe kennis opdoen, nieuwe functies bekleden en verantwoordelijkheden opnemen maken integraal deel uit van een carrière bij Baxter, die vaak een springplank naar de toekomst blijkt.

Bij Baxter kiezen we voor een cultuur van dialoog, wederzijds respect en diversiteit. In een stimulerende en aangename omgeving moedigen we iedereen aan om open te staan voor discussie en rekening te houden met nieuwe ideeën. Transversaliteit, teamwerk en topprestaties zijn de belangrijkste aspecten van onze cultuur. Maar dat is niet alles… U zult snel merken dat onze bedrijfscultuur u ertoe zal aanzetten om uw grenzen te verleggen.

Dankzij onze gemotiveerde en ervaren medewerkers evolueert, innoveert en verovert Baxter nieuwe markten, in een werkomgeving waar het goed vertoeven is.

Virginie Nobilet
Human Resources Director France Benelux