Niertherapieën

Nierinsufficiëntie

We spreken van nierinsufficiëntie als de nieren niet langer goed functioneren en als een behandeling moet worden opgestart om de nierfunctie te vervangen.

De nieren voeren het afval van het lichaam, toxines en overtollig vocht af. Ze zorgen ook voor de hygrometrische regulering van het lichaam en geven hormonen af in het bloed die een specifieke werking hebben op de bloeddruk, de vorming van rode bloedcellen en de botdichtheid.

Terminale nierinsufficiëntie is een chronische en onomkeerbare aandoening die kan leiden tot de dood zonder een van de volgende twee interventies: dialyse of transplantatie.

Transplantatie biedt beperkte mogelijkheden, omdat er een tekort is aan donoren. Daarom is dialyse de meest voorkomende behandeling.

Als de nieren niet langer functioneren moet een beroep worden gedaan op een therapie die de nieren vervangt. In de meeste gevallen worden patiënten met nierinsufficiëntie behandeld met dialyse. Er zijn twee vormen van dialyse :

  • peritoneale dialyse
  • hemodialyse

Deze twee technieken zijn doorgaans geschikt voor alle patiënten. Het gaat echter om twee verschillende procedés.

Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse is een methode om het bloed in het lichaam te zuiveren, waarbij het buikvlies als filter wordt gebruikt. Een dialysevloeistof wordt in de buikholte gebracht. Overtollig water en de afvalstoffen uit het bloed worden door het buikvlies langzaam weggetrokken en blijven achter in het dialysaat dat vervolgens uit het lichaam wordt geleid door middel van een katheter.

Er bestaan twee vormen van peritoneale dialyse :

  • Continue Ambulante peritoneale dialyse (CAPD), de manuele vorm die tijdens de dag wordt uitgevoerd.
  • Automatische peritoneale dialyse (APD), die 's nachts, tijdens de slaap, wordt uitgevoerd met behulp van een machine.

Peritoneale dialyse is een dialysetherapie die bijzonder geschikt is om thuis uit te voeren door de patiënt zelf, ofwel met hulp van iemand uit zijn omgeving of een verpleegkundige. De therapie biedt flexibiliteit met het oog op het gezinsleven, het werk en de sociale contacten.

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt bloed uit het lichaam gehaald, doorgaans vanaf een plaats in de arm, en door een externe filter, of kunstnier, gepompt. Het gereinigde bloed wordt dan weer terug in de patiënt gebracht. Patiënten zijn gedurende het proces aan een toestel gekoppeld. De hemodialyse duurt enkele uren en vindt doorgaans drie tot vier keer per week plaats in een dialysecentrum of ziekenhuis, maar ook wel thuis (wat de patiënt meer flexibiliteit en autonomie geeft).

Dialysekeuze.be

Meer informatie over niertherapieën

Om een waarneming van troebel dialysaat te melden

In het kader van een versterkte geneesmiddelenbewaking inzake oplossingen voor peritoneaaldialyse kunt u via deze link een formulier downloaden om gevallen van een troebel dialysaat te melden waarvan u op de hoogte bent.
email : mv_benelux@baxter.com
Tel : 02 386 86 96
Fax : 02 416 84 23
De informatie over het lotnummer is het belangrijkste.